Trang Chủ

Số Ký Hiệu
Ngày Ban Hành
Trích Yếu
18/2021/QĐ-TTg
22/04/2021
Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
52/2021/NĐ-CP
19/04/2021
Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
27/2021/TT-BTC
19/04/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
08/2021/TT-BGTVT
19/04/2021
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
01/2021/NQ-HĐND
19/04/2021
Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tỉnh Phú Thọ
13/2021/TT-BGDĐT
15/04/2021
Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
03/2021/QĐ-UBND
15/04/2021
Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
03/2021/TT-BKHĐT
09/04/2021
Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
161/2021/QH14
08/04/2021
Về công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước
160/2021/QH14
08/04/2021
Thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội