Đảng ủy xã Ia Tơi tổ chức Hội nghị Đảng viên nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo QPAN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Sáng ngày 13/06/2024, Đảng ủy xã Ia Tơi tổ chức Hội nghị Đảng viên nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo QPAN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng ủy đối với đảng viên, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; Giải đáp ý kiến phê bình, chất vấn của đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng gắn với phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thông tin thời sự trong nước và địa phương phù hợp với đặc điểm của địa phương.

các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn trên địa bàn xã và 85 cán bộ đảng viên trực thuộc đảng bộ xã tham gia đầy đủ hội nghị

Chủ trì hội nghị đồng chí Lê Văn Trung, HUV – Bí thư Đảng ủy; với sự tham gia của các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng ủy; Lãnh đạo HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Ia Tơi.

Đồng chí Lê Văn Trung quán triệt một số nội dung trọng tâm trong Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy xã Ia Tơi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024; An sinh xã hội được chú trọng, Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả tổng diện tích cây trồng là 11.117,74 ha; Tổng đàn gia súc là 3.003 con; Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn chỉ đạo UBND và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai xã tổ chức trực ban theo quy định; Hiện xã có 08 HTX, 02 tổ hợp tác hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ và du lịch, xã có 17 mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế hộ gia đình. Chỉ đạo UBND xã chủ động, phối hợp với UBMTTQVN xã và các tổ chức chính trị – xã hội tập trung triển khai, thực hiện có hiểu quả các tiêu chí NTM. Tiếp tục tuyên truyền công tác dân vận của hệ thống chính trị; vai trò của UBMTTQ và các tổ chức chính trị; Công tác thu, chi ngân sách nhà nước được triển khai tích cực, thực hiện thu, chi kịp thời, đảm bảo và thu đúng, thu đủ theo quy định; Chỉ đạo UBND xã thực hiện tốt, đúng quy định về chi trả chế độ cho người có công, người nhận chính sách xã hội và cấp phát thẻ BHYT cho người dân; Công tác cải cánh hành chính tiếp tục được chú trọng thực hiện; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tập trung công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cho cán bộ, công chức, đảng viên; Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và mở rộng mô hình, điển hình dân vận khéo, thực hiện giám sát phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được quan tâm thực hiện thường xuyên; trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức kết nạp 06/08 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 03/02 đảng viên trong lực lượng, đạt 75% chỉ tiêu giao; Chia tách chi bộ Giáo dục thành 02 chi bộ; Thành lập Chi ủy chi bộ thôn 7; Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân năm 2024.

Toàn cành hộ nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ cơ sở, những vấn đề bất cập hiện nay trong cơ chế, chính sách của Nhà nước, một số băn khoăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Đồng chí Lê Văn Trung – HUV- Bí thư Đảng ủy xã Kết luận trong Hội nghị

Kết luận Hội nghị và trả lời một số ý kiến của đại biểu, đồng chí Lê Văn Trung, HUV – Bí thư Đảng ủy, phát biểu chỉ đạo và ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy và Nhân dân xã Ia Tơi đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời đề nghị cả hệ thống chính trị tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn, tiếp tục nỗ lực, cố gắng nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần nêu gương nhất là người đứng đầu trong công tác tham mưu của các cán bộ, công chức, đảng viên để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Tin và ảnh: Đảng ủy xã Ia Tơi