Giới Thiệu

THÔNG TIN XÃ IA TƠI

Xã Ia Tơi được thành lập theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013, được tách ra từ xã Morai ( Sa Thầy – KonTum ) Xã la Tơi Tổng diện tích tự nhiên của xã là 43.669,18 ha. Dân số khi mới thành lập 566 hộ 2.264 khẩu Địa giới hành chính xã la Tơi: Phía Bắc giáp xã Ia Tơi huyện Ia H’Drai và xã Mo Ray của huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum; Phía Đông giáp xã Ia Kreng huyện Chư Pah và xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, Phía Nam giáp xã Ia Khai, xã Ia O huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; Phía Tây giáp xã Ia Đal huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum và xã Nhang, huyện Đun Mia, tỉnh RaTaNaKiRi, Vương quốc CamPuChia. Xã có đường biên giới dài 9,4 km giáp với Vương quốc Campuchia.

Tổ chức bộ máy Đảng ủy - chính quyền địa phương

Đảng ủy xã Ia Tơi

lê văn trung
Bí thư đảng uỷ xã

Email: lvtrung.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT:

A Chía
Phó Bí thư đảng uỷ xã

Email: achia.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0978141833

Hội đồng nhân dân xã

Lò Thị Sai
Phó Chủ tịch HĐND

Email: ltsai.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0982390867

Ủy ban nhân dân xã

nguyễn phú an
Chủ tịch UBND

Email: npan.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0988101553

lê văn quân
Phó Chủ tịch UBND

Email: lvquan.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0971030490

trương văn hoàng
PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Email: tvhoang.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0387025688

Văn phòng - thống kê xã

Nguyễn Thị Thêu
Công chức Văn phòng Thống Kê Xã Ia Tơi

Email: nttheu.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0356321037

nguyễn thị bích phượng
văn phòng

Email: ntbphuong.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0988090605

Văn hóa – xã hội xã

A Ngọc Vũ
Công chức Văn Hóa - xã hội xã Ia Tơi

Email: anvu.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0971498443

Địa chính – Xây dựng xã

Lê Xuân Nguyên
Công chức Địa chính – Xây dựng xã

Email: lxnguyen.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0987287807

hoàng đình sơn
Công chức Địa chính – Xây dựng xã

Email: hdson.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0387370509

Tư pháp – hộ tịch xã

lê xuân cường
Tư pháp – hộ tịch xã

Email: lxcuong.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0868714997

Tài chính – kế toán xã

Trần Thị Giang Thanh
Công chức Tài chính – kế toán xã

Email: ttgthanh.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0974878750

Phan Thị Hữu Linh
Công chức Tài chính – kế toán xã

Email: pthlinh.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0906654693

Ban chỉ huy Quân sự xã

Công an xã

Nguyễn Văn Quân
Trưởng Công An

SĐT: 0962106068

Đoàn thể

Vi Văn Thu
Chủ tịch UBMTTQVN xã

Email: vvthu.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0354744456

Y Ngoang
Chủ tịch Hội LHPNVN xã

Email: yngoang.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0376216389

Vi Văn Luận
Chủ tịch Hội Nông dân xã

Email: vvluan.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0868669459

Mạc Văn Xuân
Chủ tịch Hội Cựu chiên binh xã

Email: mvxuan.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0985617325

Lương Văn Giang
Bí thư Đoàn thanh niên xã

Email: lvgiang.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0869897904