ĐẢNG ỦY

Đảng ủy xã Ia Tơi

lê văn trung
Bí thư

Bí thư đảng ủy xã Ia Tơi

Email: lvtrung.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0394866337

LÒ THỊ SAI
Phó Bí thư

Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Ia Tơi

Email: ltsai.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0982390867