ĐẢNG ỦY

Đảng ủy xã Ia Tơi

lê văn trung
Bí thư

Bí thư đảng ủy xã IA Tơi

Email: lvtrung.iahdrai@kontum.gov.vn

A Chía
Phó Bí thư

Phó Bí thư đảng ủy xã IA Tơi

Email: achia.iahdrai@kontum.gov.vn

SĐT: 0978141833