Kế hoạch Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Ia Tơi

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
Số: 10/KH-UBND
Ngày Ban Hành
30/01/2024
Ngày Hiệu Lực
30801/2024
Người Ký
PCT UBND xã Ia Tơi
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành