Đảng ủy xã Ia Tơi phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ Nữ huyện kiểm tra chương trình cải tạo vườn tạp tại thôn 8 xã Ia Tơi

Ngày 19/6/2024, đồng chí Lê Văn Trung, HUV – Bí thư Đảng ủy xã; Đồng chí Hồ Thị Đào, HUV – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ia H’Drai đã đi kiểm tra chương trình cải tạo vườn tạp tại thôn 8 xã Ia Tơi. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo HĐND – UBND – UBMTTQVN và lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội xã Ia Tơi.

Đoàn đã kiểm tra tại các hộ thực hiện cải tạo vườn tạp, sau hơn 1 năm thực hiện, đến nay các hộ gia đình tại thôn 8 đã thực hiện chỉnh trang khuôn viên nhà ở, trồng các loại cây ăn quả xen canh cây ngắn ngày, di dời chuồng trại ra xa nhà và đã hình thành ý thức phát triển kinh tế hộ gia đình. Hiện diện tích cây ăn quả đang phát triển khá tốt, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng. Đoàn cũng đi thăm diện tích trồng mít của hộ ông Bùi Gia Ngạn. Với diện tích 0,5 ha cây mít, cuối năm 2022, ông Ngạn đã vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách huyện Ia H’Drai để thực hiện dự án chăm sóc, thâm canh và cải tạo vườn mít đã trồng trước đây.

Đồng chí Lê Văn Trung, HUV – Bí thư Đảng ủy xã thăm mô hình vườn cây ăn trái tại thôn 8, xã Ia Tơi

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Lê Văn Trung, HUV – Bí thư Đảng ủy xã ghi nhận sự vào cuộc của các cấp, ban ngành trong quá trình triển khai thực hiện cải tạo vườn tạp, đồng thời yêu cầu các tổ chức chính trị – xã hội xã cần quyết liệt hơn nữa trong công tác hướng dẫn thực hiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải tạo vườn tạp; tăng cường bám nắm cơ sở, kịp thời tư vấn cho các hộ cải tạo vườn tạp sử dụng nguồn vốn vay và hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị Chi bộ thôn 8 cần rà soát cụ thể diện tích và sản lượng mít tại thôn; tiếp tục quan tâm, tuyên truyền người dân chăm sóc, cải tạo diện tích mít hiện có và mở rộng diện tích trồng xen lẫn các loại trái cây khác. Các ban ngành chuyên môn cần tư vấn, hướng dẫn các hộ trồng cây ăn trái về quá trình chăm sóc, nâng cao chất lượng và mẫu mã cũng như đầu mối tiêu thụ sản phẩm; tham mưu triển khai sàn giao dịch điện tử, đẩy mạnh quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Các Đồng chí lãnh đạo thăm quan, kiểm tra thực tế thực hiện cải tạo vườn tạp tại các hộ gia đình

Tin, ảnh: Đảng ủy xã Ia Tơi