Thông báo tuyển dụng lao động

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
1343/TB-CN
Ngày Ban Hành
20/12/2023
Ngày Hiệu Lực
20/12/2023
Người Ký
Giám đốc chi nhánh 716 Tổng công ty 1515
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành