Công văn về việc đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn lưới điện truyền tải; Đảm bảo an toàn lưới điện cao, hạ áp trên địa bàn

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 72/UBND
Ngày ban hành: 27/5/2022
Người ký: Lê Văn Quân
Trích yếu: Về việc đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn lưới điện truyền tải; Đảm bảo an toàn lưới điện cao, hạ áp trên địa bàn
Cơ quan ban hành: UBND
File đính kèm: Tại đây