Kế hoạch Thực hiện thôn điểm cấp xã xây dựng thôn nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ia Tơi năm 2022

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 50/KH-UBND
Ngày ban hành: 31/5/2022
Người ký: Lê Văn Quân
Trích yếu: Thực hiện thôn điểm cấp xã xây dựng thôn nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ia Tơi năm 2022
Cơ quan ban hành: UBND
File đính kèm: Tại đây