Nghị Quyết Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
32/NQ-HĐND
Ngày Ban Hành
28/12/2023
Ngày Hiệu Lực
28/12/2023
Người Ký
CT HĐND XÃ
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành