Công văn về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BNV và Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 74/UBND
Ngày ban hành: 31/5/2022
Người ký: Lê Văn Quân
Trích yếu: về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BNV và Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Cơ quan ban hành: UBND
File đính kèm: Tại đây