Kế hoạch khám đục thủy tinh thể đợt 2 năm 2023

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
1107/KH-ITIHDR
Ngày Ban Hành
08/11/2023
Ngày Hiệu Lực
08/11/2023
Người Ký
Giám đôc TTYT huyện
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành