Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 của xã Ia Tơi

Tải tập tin
Tải tập tin
Số Ký Hiệu
QĐ số: 02/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
7/1/2024
Ngày Hiệu Lực
7/2/2024
Người Ký
Chủ tịch UBND xã Ia Tơi
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành