Kế hoạch Triển khai tiêm phòng Vắc xin Lở mồm long móng và Vắc xin Tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò năm 2022 trên địa bàn xã Ia Tơi

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 49/Kh-UBND
Ngày ban hành: 31/5/2022
Người ký: Lê Văn Quân
Trích yếu: Triển khai tiêm phòng Vắc xin Lở mồm long móng và Vắc xin Tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò năm 2022 trên địa bàn xã Ia Tơi
Cơ quan ban hành: UBND
File đính kèm: Tại đây