Kế hoạc Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn xã Ia Tơi

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
Số 15/KH-UBND
Ngày Ban Hành
06/02/2024
Ngày Hiệu Lực
06/02/2024
Người Ký
PCT UBND xã Ia Tơi
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành