Thông báo Thông tin Đấu giá đất, Lô trên địa bàn xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum

Tải tập tin
Tải tập tin
Số Ký Hiệu
57/TB-UBND
Ngày Ban Hành
29/10/2023
Ngày Hiệu Lực
29/10/2023
Người Ký
PCT UBND huyện Ia H'Drai
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành