Thông báo công khai lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện Ia HDrai

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
04/TB-PTNMT
Ngày Ban Hành
27/9/2023
Ngày Hiệu Lực
27/9/2023
Người Ký
27/9/2023
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành