Thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
160/2021/QH14
Ngày Ban Hành
08/04/2021
Ngày Hiệu Lực
08/04/2021
Người Ký
Vương Đình Huệ
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành