Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
27/2021/TT-BTC
Ngày Ban Hành
19/04/2021
Ngày Hiệu Lực
02/06/2021
Người Ký
Vũ Thị Mai
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành