TIN CẢNH BÁO LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ TRÊN KHU VỰC TỈNH KON TUM

Nguồn: TT Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum