Sáng 23/8, xã Ia Tơi tham gia tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ quy mô một bên, hai cấp (gồm cấp huyện và cấp xã) năm 2023.

Đúng ngày 23/8 tại hội trường Trung tâm huyện đã diễn ra lễ khai mạc Diễn tập phòng thủ của huyện Ia H’Drai. Dự buổi lễ có đồng chí: Nguyễn Thế Hải, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Hữu Tháp, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ các huyện, thành phố

Quang cảnh Lễ khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Ia H’Drai năm 2023 mang mật danh “IH-23” và “IT-23”, quy mô một bên, hai cấp (gồm cấp huyện và cấp xã)

Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp nhấn mạnh: Cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Ia H’Drai lần này nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và vận hành cơ chế theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, góp phần tăng cường sức mạnh cho Khu vực phòng thủ và khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang huyện. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chú trọng đến công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong Khu vực phòng thủ, góp phần giữ vững ổn định chính trị địa phương, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Khung cảnh Tổ chức họp triển khai nhiệm vụ của các nội dung diễn tập phòng thủ của xã

Cuộc diễn tập KVPT Xã Ia Tơi mang mật danh “IT-23” với đề mục: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND tổ chức chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập được tổ chức thành 3 giai đoạn gồm: Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Thực hành tác chiến phòng thủ.

Hội nghị vận hành Diễn tập chiến đấu phòng thủ

Mục đích cuộc diễn tập nhằm tăng cường sức mạnh cho khu vực phòng thủ xã và khả năng tác chiến của lực lượng dân quân xã; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, hệ thống chính trị, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị trong xây dựng, hoạt động, tác chiến khu vực phòng thủ, trong xử lý, giải quyết các tình huống về quốc phòng, an ninh có thể xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, kiểm nghiệm kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp với quốc phòng – an ninh trong khu vực phòng thủ xã. Từ đó đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng – an ninh, đánh giá trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; khả năng hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị lực lượng tham gia tác chiến, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của hệ thống chính trị địa phương, kịp thời rút kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng lực lượng và bổ sung các phương án tác chiến cho phù hợp với địa phương trong tình hình mới.

Hội nghị tổ chức Hiệp đồng chiến đấu phòng thủ xã Ia Tơi tại khu căn cứ điểm

Để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, thành công tốt đẹp, an toàn về mọi mặt, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu: Cả hệ thống chính trị xã và các lực lượng tham gia diễn tập cần quán triệt và thực hiện nghiêm Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc diễn tập, Tổ đạo diễn nắm chắc nội dung, chương trình cuộc diễn tập, vận dụng sáng tạo với điều kiện thực tế của địa phương, chức năng, nhiệm vụ của ngành, các tổ chính trị xã hội xã; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công cuộc diễn tập. Trong diễn tập với nhiều nội dung mới, huy động nhiều lực lượng tham gia, sử dụng nhiều loại vật chất, trang bị và phương tiện kỹ thuật; quá trình thực hành diễn tập có tổ chức cơ động nhiều lực lượng, phương tiện, nhân dân tham quan với số lượng đông. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, các lực lượng tham gia diễn tập phải chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn về người, trang thiết bị, cơ sở vật chất, bảo mật tài liệu và bảo đảm an toàn giao thông.

Khung diễn tập phòng thủ xã thực hành các động tác điều lệnh do tổ đạo diễn, ban biên tập giao phó với các tỉnh huống khẩn cấp.

Thực hiện nội dung Điểm danh lực lượng và Báo cáo tình hình lực lượng lên cấp trên.

Diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ quan trọng, có nhiều nội dung mới; Do đó, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội của xã hết sức chú ý tập trung nghiên cứu, nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về Quốc phòng – An ninh của Đảng trong tình hình mới, lĩnh hội các nội dung trong cuộc diễn tập làm cơ sở rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ trong những năm tới đạt kết quả tốt hơn.

Các đồng chí trong khung tập cơ động ra Khu căn cứ để tiến hành kế hoạch đối phó với các tình huống khẩn cấp.

Tin, ảnh: Lương Văn Giang