Ra quân đầu năm 2023

Sáng 31/01, tại thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi tổ chức Lễ ra quân đầu năm 2023. Dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN – Các tổ chức chính trị xã hội xã và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn xã Ia Tơi.

Quan cảnh buổi lễ

         Trong những năm qua, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Ia Tơi được triển khai quyết liệt, đồng bộ, với sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị, các công ty doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn, có nhiều cách làm hay, hiệu quả; xuất hiện nhiều mô hình, điển hình trong lao động sản xuất; góp công, góp sức, góp của tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, hầu hết các hộ gia đình trên địa bàn xã đã có điện lưới quốc gia để sử dụng; các tuyến đường nội thôn từng bước được bê tông hóa; hệ thống đèn đường đã được một số thôn đưa vào sử dụng; nhiều mô hình kinh tế được Nhân dân áp dụng hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

Đại diện các thôn trên địa bàn xã Ia Tơi ký cam kết bảo vệ kết cấu hạ tầng nông thôn

Lãnh đạo huyện, xã đỗ bê tông tại sân bóng chuyền thôn Ia Dơr

         Tại Lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo huyện, xã đã chứng kiến các thôn trên địa bàn xã Ia Tơi ký cam kết bảo vệ kết cấu hạ tầng nông thôn và tham gia đổ bê tông sân bóng chuyền tại thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi.

Nhân dân xã Ia Tơi tham gia đổ bê tông sân bóng chuyền tại thôn Ia Dơr

          Lễ ra quân xây dựng nông thôn mới đầu Xuân đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp Nhân dân, qua đó, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi kế hoạch xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tin, ảnh: Phạm Quý