Phát huy tinh thần tự quản, bảo vệ an ninh biên giới của xã Ia Tơi

Ngày 12/10/2022 Nhân dân thôn 7, 8 xã Ia Tơi đã ra quân phối hợp với Đồn Biên phòng Sê San tổ chức phát quang khu vực quanh cột mốc và đường tuần tra biên giới.

Nhân dân và các Chiến sĩ đang phát quang dọc tuyến đường biên

 Theo đó, nhân dân thôn 7, 8 và Đồn Biên phòng đã phối hợp tiến hành phát quang 9,5 km đường biên với 7 cột mốc. Trong đó có 2 cột mốc chính và 05 cột mốc phụ. Hoạt động này được tổ chức thường xuyên, giúp làm rõ đường biên giới đã được phân định và nhân dân hai bên biên giới nhận rõ đường biên giới để tránh vi phạm quy chế biên giới. Đồng thời góp phần tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn biên giới tích cực tham gia bảo vệ hệ thống đường biên, cột mốc quốc gia, tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; thắt chặt và phát triển hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, ổn định phát triển bền vững.

Tin, ảnh: Ia Tơi