Lễ kết nạp Đảng viên ưu tú của Chi bộ Quân sự thuộc Đảng bộ Xã Ia Tơi. Nhằm chào mừng Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2023)

Chiều ngày 19/5, căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng; Chi bộ Quân sự xã đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng, ĐVTN ưu tú A Thương vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến dự buổi lễ có đồng chí Lê Văn Trung – HUV – Bí thư Đảng uỷ – Bí thư Chi bộ và toàn thể đảng viên Chi bộ Quân sự.

 

Hình ảnh tập thể Chi bộ Quân sự xã Ia Tơi

Lễ kết nạp đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ Quân sự, đồng chí Lê Văn Trung – Bí thư Chi bộ đã đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng, ĐVTN ưu tú A Thương. Đồng thời giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí A Thương hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu trở thành đảng viên chính thức và mong đảng viên mới sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng nhiệm vụ của người đảng viên và căn dặn Đảng viên mới về những trách nhiệm của bản thân khi đã trở thành một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời phải cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với người Đảng viên.

 

Đồng chí Lê Văn Trung – Bí thư Chi bộ đã đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng, ĐVTN ưu tú A Thương

Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí A Thương đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguồn: A Ngọc Vũ