Ia Tơi: Phát động thực hiện tiêu chí số 17 tại thôn 8

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa sự ra đời nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9. Sáng ngày 01/9 Hội LHPN xã Ia Tơi đã phối hợp với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội xã và Đồn Biên phòng Sê San cùng bà con nhân dân tại thôn 8 dọn dẹp vệ sinh, làm hàng rào và vận động các hộ gia đình trồng cây xanh, hoa dọc hai bên đường.

Hoạt động đã thu hút hơn 30 hội viên, đoàn viên cùng các chiến sĩ tham gia giúp 10 hộ gia đình làm hàng rào, dọn dẹp vệ sinh 5km đường giao thông nông thôn.

Thông qua hoạt động đã khơi dậy và tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính quyền các cấp tiến tới mục tiêu cuối năm 2021 các thôn 1; 7; 8 xã Ia Tơi đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

 

Tin, ảnh: Y Ngoang (Hội LHPN xã Ia Tơi)