Ia Tơi: Mang bếp tiết kiện đến hội viên

Trong ngày 18/5/2022 Hội LHPN xã Ia Tơi đã tổ chức cấp phát cho 500 bếp tiết kiệm cho hội viên, phụ nữ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc khó khăn do Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ. Đây cũng là dịp tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã về việc thực hiện cuộc vận động “5 không 3 sạch” giúp hội viên có thêm nhận thức trong việc sử dụng nhiên liệu, các chất đốt tiết kiệm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường xung quanh.

 

Hội viên xếp hàng nghe tuyên truyền cuộc vận động “5 không, 3 sạch”

Bà: Y Ngoang-Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ia Tơi tặng bếp tiết kiệm cho Hội viên

Tin, ảnh: Y Ngoang