Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ, đảng viên năm 2022

Ngày 30-11-2022, Đảng ủy xã Ia Tơi tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ, đảng viên năm 2022.

Về dự Hội nghị có Đ/c A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đ/c: Nguyễn Mạch , UV BTV Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ cấp ủy phụ trách địa bàn xã.

Về phía TT Đảng ủy xã: có Đ/c Lê Văn Trung, HUV, Bí thư ĐU, Chủ trì Hội nghị; Đ/c: A Chía, Phó Bí thư ĐU, đồng chủ trì;  Đ/c: Nguyễn Phú An, Phó Bí thư ĐU, CT UBND xã, đồng chủ trì.

Ngoài ra còn có các đ/c là UV BCH đảng bộ, Trưởng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội xã; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cũng về tham dự hội nghị.

Với mục đích kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, chi bộ, tập thể lãnh đạo, quản lý và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Quan cảnh Hội nghị

Hội nghị đã Thông qua kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các chi bộ trực thuộc và đảng viên; Đánh giá, xếp loại HĐND, UBND, Mặt trận và các đoàn thể, Công đoàn xã.

Kết quả Hội nghị.

-Tổng số đảng viên được đánh giá là 65 Đ/c trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 08 Đ/c, Hoàn thành tốt nhiệm vụ có 57 Đ/c.

-Tổng số chi bộ, chi ủy được xếp loại là 08 chi bộ trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 chi bộ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ là 06 chi bộ.

  • Đảng bộ xã Ia Tơi Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị đã thống nhất cao với kết quả trên.

Đồng chí Lê Văn Trung, HUV Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu các Đ/c trong BCH đảng bộ, các chị bộ trực thuộc cố gắng trong thời gian tới phát huy những ưu điểm đã đạt được đồng thời khắc phục các hạn chế còn tồn tại.

Tin, ảnh: Phạm Quý