Hội nghị BCH lần thứ VI (mở rộng) gắn với Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ xã Ia Tơi năm 2022

Nhằm đánh giá toàn diện những kết quả thực hiện nội dung giao ước thi đua; công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022. Từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình công tác năm 2023.

Ngày 20/12/2022 Hội LHPN xã Ia Tơi đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ VI (mở rộng) gắn với Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022.

Về dự và Chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Lê Văn Trung-HUV-Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Lò Thị Sai – PCT Hội đồng nhân dân xã; đồng chí Lê Văn Quân-PCT UBND xã; đại diện các lãnh đạo Mặt trận  – Đoàn thể xã và 35 hội viên tiêu biểu của 5 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị: Đồng chí Lê Văn Trung ghi nhận những kết quả đạt được của Hội LHPN xã trong năm 2022 bên cạnh đó cần chú trọng thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm như sau:

+ Xây dựng kế hoạch giáo dục, truyền thống đến các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn xã.

+ Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; các nội dung cuộc vận động do các cấp Hội phát động, đặc biệt triển khai nội dung CVĐ “làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” tới các chi hội và tầng lớp phụ nữ trên địa bàn xã.

+ Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm theo Chương trình công tác năm 2023, quan tâm tới việc vận động hội viên, phụ nữ tham gia các mô hình kinh tế tập thể.

Quan cảnh buổi hội nghị

Hội nghị đã kịp thời khen thưởng cho 01 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội, phong trào phụ nữ và lĩnh vực phát triển kinh tế hộ gia đình năm 2022.

Đ/c Y ngoang Chủ tịch HLHPN xã tặng giấy khen cho đại diện tập thể thôn 9

Đ/c Lò Thị sai – PCT HĐND; Đ/c Lê Văn Quân -PCT UBND xã tặng giấy khen cho 10 cá nhân

Kết thúc buổi Hội Nghị đồng chí Y Ngoang thay mặt cho Hôi LHPN xã Ia Tơi gửi lời cảm ơn đến các đồng chí đại biểu đến tham dự Hội nghị. Q!uyết tâm trong năm 2023 sẽ khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra và phát huy kết quả đạt được trong năm tới.

Tin, ảnh: Phạm Quý