Giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác trồng rừng và phát triển rừng trên địa bàn xã Ia Tơi

Thực hiện Kế hoạch số: 08/KH-ĐGS, ngày 12/9/2022 của Đoàn giám sát HĐND huyện Ia H’ drai. Ngày 18/10/2022 Đoàn công tác Thường trực HĐND huyện do đồng chí Lương Văn Thám – HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả trồng rừng và phát triển rừng trên địa bàn xã Ia Tơi.


Đoàn giám sát kiểm tra thực tế kết quả trồng rừng

Trong năm 2022 tổng số diện tích trồng rừng trên địa bàn xã là 229.57 ha. Trong đó: Chủ rừng trồng 30 ha, xã Ia Tơi  trồng 167,57 ha (Đại đội C186 13 ha, rừng trồng XHH 50 ha, người dân tự trồng 94,6 ha, Hỗ trợ trồng rừng 9,97 ha). Đoàn công tác đã tiến hành đi kiểm tra thực tế tại khu vực trồng rừng trên địa bàn xã Ia Tơi. Qua kiểm tra hầu hết diện tích cây trồng đảm bảo mật độ và có mức độ phát triển, sinh trưởng tốt.

Tin, ảnh: Phạm Quý