Điểm dân cư 41, thôn 1 ra quân chỉnh trang đường nông thôn.

 

Tin, ảnh: Phạm Quý