Đại hội Công đoàn cơ sở xã Ia Tơi lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028

            Chiều ngày 23/02, Công đoàn cơ sở xã Ia Tơi tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn lao động huyện chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Kon Tum; lãnh đạo LĐLĐ huyện Ia H’Drai cùng với các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Ia Tơi.

Quang cảnh đại hội

Công đoàn xã Ia Tơi có 28 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong đó 22 người đã tham gia vào tổ chức Công đoàn, chiếm 78,57%. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn xã Ia Tơi luôn phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Công đoàn đã phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động được chú trọng, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh. Về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, người lao động, hằng năm Công đoàn thường xuyên phát động các phong trào thi đua gắn với việc đăng kí thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực tham gia các phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, các hoạt động phong trào và công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo được triển khai có hiệu quả. Công đoàn luôn đổi mới nội dung phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ Công đoàn; công tác phát triển đoàn viên được quan tâm thực hiện thường xuyên, nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ sở đã kết nạp được 06 đoàn viên mới, giới thiệu chuyển sinh hoạt 08 đoàn viên và tiếp nhận 03 đoàn viên về sinh hoạt…

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở xã Ia Tơi tiếp tục tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; xác định rõ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn cơ sở; thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh gắn với tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng xã Ia Tơi phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khoá mới gồm 05 đồng chí, đồng chí Lò Thị Sai đắt cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội ra mắt BCH Công đoàn khoá mới.

Tin,ảnh: Phạm Quý