Chi bộ Quân sự tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho ĐVTN ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 16 -11- 2023. Chi bộ Quân sự tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho ĐVTN ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Lê Văn Trung – HUV – Bí thư Đảng uỷ – Bí thư Chi bộ và toàn thể đảng viên Chi bộ Quân sự trao Quyết định cho Đoàn viên ưu tú.
Lễ kết nạp đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ Quân sự, đồng chí Lê Văn Trung – Bí thư Chi bộ đã đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho 02 ĐVTN ưu tú. Đồng thời giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ; phấn đấu trở thành đảng viên chính thức và mong đảng viên mới sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng nhiệm vụ của người đảng viên và căn dặn Đảng viên mới về những trách nhiệm của bản thân khi đã trở thành một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời phải phát huy sức trẻ, nhiệt huyết, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với người Đảng viên.
Đồng chí A sơn nhận quyết định kết nạp Đảng viên mới hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong vai trò là một Đảng viên.
Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tập thể chị bộ Quân sự thuộc Đảng bộ xã Ia Tơi gồm 13 Đảng viên với 02 Đảng viên là Nữ, trong năm 2023 đã kết nạp thêm 03 Đảng viên mới đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong nhiệm kỳ 2022-2025.
Tin và ảnh: Đoàn xã Ia Tơi.