Thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng xã Ia Tơi đến năm 2025

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 43/KH-UBND
Ngày ban hành: 26/5/2022
Người ký: Trương Văn Hoàng
Trích yếu: Thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng xã Ia Tơi đến năm 2025
Cơ quan ban hành: UBND
File đính kèm: Tại đây