Thông báo Về việc sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum

Thông báo Về việc sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum: Xem tại đây

Phụ lục hướng dẫn thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Xem tại đây:

HƯỚNG DẪN TIẾP NHẬN HỒ SƠ TRỰC TIẾP: Xem tại đây:

HƯỚNG DẪN PHÁT HÀNH, THANH TOÁN VÀ IN BIÊN LAI: Xem tại đây: