Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Ia Tơi

Số ký hiệu: 13/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 9/2/2022
Người ký: Trần Trung Dũng
Trích yếu: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Ia Tơi
Cơ quan ban hành: UBND
File đính kèm: Tại đây