Quyết định Kiện toàn Ban quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2026

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 03/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/01/2022
Người ký: Trần Trung Dũng
Trích yếu:  Quyết định Kiện toàn Ban quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia
giai đoạn 2021-2026
Cơ quan ban hành: UBND
File đính kèm: Tại đây