Kế hoạch Tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật Quý II năm 2022 trên địa bàn xã Ia Tơi

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 48/KH-UBND
Ngày ban hành: 30/5/2022
Người ký: Lê Văn Quân
Trích yếu: Tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật Quý II năm 2022 trên địa bàn xã Ia Tơi
Cơ quan ban hành: UBND
File đính kèm: Tại đây