Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Ia Tơi năm 2022

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 04/KH-UBND
Ngày ban hành: 12/01/2022
Người ký: Nguyễn Phú An
Trích yếu: Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước
trên địa bàn xã Ia Tơi năm 2022
Cơ quan ban hành: UBND
File đính kèm: Tại đây