Kế hoạch Trồng rừng sản xuất tập trung, trồng cây phân tán năm 2022 trên địa bàn xã Ia Tơi

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 38/KH-UBND
Ngày ban hành: 13/5/2022
Người ký: Nguyễn Phú An
Trích yếu: Trồng rừng sản xuất tập trung, trồng cây phân tán năm 2022 trên địa bàn xã Ia Tơi
Cơ quan ban hành: UBND
File đính kèm: Tại đây