Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trên địa bàn

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 37/KH-UBND
Ngày ban hành: 12/5/2022
Người ký: Nguyễn Phú An
Trích yếu: Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trên địa bàn
Cơ quan ban hành: UBND
File đính kèm: Tại đây