Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược quốc giavề bình đẳng giới trên địa bàn xã Ia Tơi năm 2022

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 44/KH-UBND
Ngày ban hành: 27/5/2022
Người ký: Trương Văn Hoàng
Trích yếu: Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn xã Ia Tơi năm 2022
Cơ quan ban hành: UBND
File đính kèm: Tại đây