Kế hoạch Triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn xã Ia Tơi

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 39/KH-UBND
Ngày ban hành: 16/5/2022
Người ký: trương Văn Hoàng
Trích yếu: Triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn xã Ia Tơi
Cơ quan ban hành: UBND
File đính kèm: Tại đây