Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã; tình hình phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 01/2022; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2022

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 40/BC-UBND
Ngày ban hành: 19/01/2022
Người ký: Lê Văn Quân
Trích yếu: Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã; tình hình phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 01/2022; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2022 (từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/1/2022)
Cơ quan ban hành: UBND
File đính kèm: Tại đây