Quyết định Về việc phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2022

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 02/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/01/2022
Người ký: Trần Trung Dũng
Trích yếu:  Quyết định Về việc phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2022
Cơ quan ban hành: UBND
File đính kèm: Tại đây