Kế hoạch Triển khai công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 41/KH-UBND
Ngày ban hành: 20/5/2022
Người ký: Lê Văn Quân
Trích yếu: Triển khai công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025
Cơ quan ban hành: UBND
File đính kèm: Tại đây